logo
Shanghai Shoujia Fashion Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์หลัก:เครื่องแต่งกายอาชีพ,เครื่องแบบสายการบิน,เสื้อแฟชั่นกันน้ำ,ชุดกีฬาแบบดั้งเดิม,เครื่องแบบโรงแรม